Eksperci Pasja, wiedza i doświadczenie.

Dynamiczna i wielopłaszczyznowa współpraca między ekspertami pozwala sprostać nawet najbardziej nietypowym wyzwaniom, związanym z nauczaniem i popularyzacją języka niemieckiego, a sam proces zdobywania wiedzy uczynić bezstresowym, naturalnym i efektywnym.

Eksperci

Jakub Skoczek

Główny Ekspert Akademii
Prezes Kolektywu Ekspertów Języka Niemieckiego DAWB

O EKSPERCIE

Jakub Skoczek jest ekonomistą, a swoją ścieżkę akademicką związał z Uniwersytetem Wiedeńskim, Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Podczas swoich studiów zagranicznych, pracy i licznych wyjazdów do Niemiec i Austrii, doskonalił wiedzę językową oraz zgłębiał meandry kulturowe krajów niemieckojęzycznych.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN wykorzystuje swoją kilkunastoletnią praktykę dydaktyczną w przekazywaniu wiedzy z zakresu języka w formie zajęć indywidualnych i grupowych, korepetycji oraz kursów. Prowadzi zajęcia dla grup studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z języka ekonomicznego, a także kursy języka medycznego i ogólnego dla służby zdrowia.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • O maturze wiemy wszystko
 • Język obcy w kształceniu zawodowym
 • Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych
 • Konferencja Kommunikation ist in
 • Słownictwo górą. Technologicznie i analogowo
 • Gramatyczne SOS na lekcjach języka niemieckiego
 • YouTube generation — jak efektywnie wykorzystać film
 • Rozwój emocjonalny ucznia
 • Efektywna komunikacja z uczniem - jak mówić, by budować relację i motywować uczniów do nauki
 • EF Challenge - jak mądrze i skutecznie wspierać i motywować uczniów
 • Kontrakt behawioralny - Jak? Co? Po co?
 • Nastolatki — grupa rówieśnicza — jaką rolę ma w niej Twój uczeń?
 • Technologia a kryzys zdrowia psychicznego młodzieży
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży. Co powinno nas niepokoić?
 • Myśli samobójcze u uczniów

Kacper Traczyk

Zastępca Głównego Eksperta Akademii
Wiceprezes Kolektywu Ekspertów Języka Niemieckiego DAWB

O EKSPERCIE

Kacper Traczyk jest absolwentem germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystywał nauczając w szkołach językowych w Berlinie oraz w ramach licznych praktyk zagranicznych. Wielokrotnie brał udział w wymianach międzynarodowych. Swoje kompetencje kulturowe i językowe rozwija podczas pobytów w krajach niemieckojęzycznych.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN zajmuje się nauczaniem języka na każdym poziomie zaawansowania, w ramach zajęć indywidualnych i grupowych, kursów oraz konwersacji.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • O maturze wiemy wszystko
 • Język obcy w kształceniu zawodowym
 • Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych
 • Konferencja Kommunikation ist in
 • Słownictwo górą. Technologicznie i analogowo
 • Gramatyczne SOS na lekcjach języka niemieckiego
 • YouTube generation — jak efektywnie wykorzystać film
 • Rozwój emocjonalny ucznia
 • EF Challenge — jak mądrze i skutecznie wspierać i motywować uczniów

dr Izabela Kein

Starszy Ekspert Akademii

O EKSPERCIE

Dr Izabela Kein jestem tłumaczem języka niemieckiego i dwujęzycznym copywriterem (DE, PL). Po ukończeniu studiów na kierunku socjologii w Polsce wyjechała do Niemiec, gdzie po zdaniu egzaminu językowego na Uniwersytecie Bielefeld została dopuszczona do studiów doktoranckich. Po obronie pracy doktorskiej podjęła pracę w firmie zajmującej się międzynarodowym serwisem i usługami IT dla klientów B2B. Kolejnymi stacjami w jej życiorysie były branże medialne i bankowa, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie dostawcami usług IT, procesami i projektami. Pani Kein jest także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu w Niemczech studiów MBA na PFH Göttingen o specjalności zarządzanie handlem zdecydowała się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jako tłumacz specjalistyczny i copywriter.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN naucza języka niemieckiego ogólnego do poziomu C1/C2 oraz języka niemieckiego specjalistycznego dla kandydatów na studia (DSH, TestDaF), dla specjalistów ds. projektów, dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia oraz prowadzi konwersatoria na poziomach B1/B2 oraz B2/C1.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts
 • Großes Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Instituts
 • Zarządzanie Projektami Certyfikat IPMA Level D
 • Zwinne Zarządzanie Projektami (Certyfikat Scrum Master i Product Owner)
 • Community Interpreting
 • Deutsche Rechtssprache
 • Übersetzen und Dolmetschen für Behörden und Gerichte

Selina Dembowy

Ekspert Akademii

O EKSPERCIE

Selina Dembowy jest rodzimą użytkowniczką języka niemieckiego (Muttersprachlerin), a z wykształcenia technikiem dentystycznym. Urodziła się i wychowywała w Niemczech, gdzie uzyskała maturę, ukończywszy Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium w Bergisch Gladbach. Po zdobyciu wykształcenia technika dentystycznego w Berufskolleg Kartäuserwall w Kolonii, zbiera dalsze doświadczenia w codziennej praktyce w gabinecie stomatologicznym, również z zakresu administracji i asystencji. Od roku studiuje International Business na Uniwersytecie w Kolonii. Posługuje się językiem angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania (C2) oraz polskim, francuskim i koreańskim - w stopniu komunikatywnym.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie, przekazując wiedzę z zakresu języka specjalistycznego (stomatologia) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w tym kursów dla studentów uczelni medycznych z kierunku lekarsko-dentystycznego.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • Inter-Company Vocational Training CAD/CAM (Exocad, 3shape)
 • TiF Certificate - Totalprothetik in Funktion (Trigodent)

Paulina Szypulska

Dyrektor Metodyczny i Ekspert Akademii

O EKSPERCIE

Paulina Szypulska jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wychowywała się, dorastała i uczęszczała do szkół w Niemczech. Oprócz niemieckiej szkoły podstawowej i średniej, była również uczennicą polskiej szkoły przy konsulacie we Frankfurcie nad Menem, co sprawiło, że dorastała i uczyła się bilingualnie. Dwujęzyczność pomaga jej zrozumieć idiolekt swoich Uczniów i wykorzystać go w nauczaniu języka niemieckiego.  Biegłość językowa rodzimej użytkowniczki języka niemieckiego (Muttersprachlerin), kompetencje kulturowe oraz umiejętność zastosowania i wykorzystania wiedzy w praktyce pozwalają jej na prowadzenie profesjonalnych kursów, szkoleń oraz ciekawych konwersacji. Chętnie wykorzystuje z Kursantami materiały autentyczne, które umożliwiają poznanie rzeczywistego języka oraz naturalne opanowanie go. W trosce o stały rozwój pielęgnuje kontakt z „żywym” językiem podczas częstych wizyt w krajach niemieckojęzycznych.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN swoją wiedzę przekazuje w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, korepetycji, kursów językowych, konwersacji oraz zajęć dla dorosłych.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • Kontrakt behawioralny - Jak? Co? Po co?
 • Nastolatki — grupa rówieśnicza — jaką rolę ma w niej Twój uczeń?
 • YouTube generation — jak efektywnie wykorzystać film
 • EF Challenge - jak mądrze i skutecznie wspierać i motywować uczniów
 • Słownictwo górą. Technologicznie i analogowo
 • Lekcja online w grupie i parze
 • Dyslektyk w świecie online
 • Jak uczyć dzieci online?
 • Fiszki na lekcji online
 • 10 umiejętności interpersonalnych dla każdego nauczyciela
 • Technologia a kryzys zdrowia psychicznego młodzieży
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży. Co powinno nas niepokoić?
 • Jak skutecznie poradzić sobie z lękiem i stresem u nastolatków

Bożena Michałowska-Stoeckle

Ekspert Akademii

O EKSPERCIE

Bożena Michałowska-Stoeckle jest tłumaczką konferencyjną, tekstów specjalistycznych i literackich oraz wykładowczynią, nauczycielką i pedagogiem. Znajomość języka niemieckiego ugruntowała podczas nauki w gimnazjum w Kolonii, a rozwinęła podczas studiów i pracy zawodowej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Lingwistyki Stosowanej o dwóch specjalizacjach: jako tłumaczka i nauczycielka języka niemieckiego.

W latach 1985 - 2007 była Członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W ramach pracy zawodowej nauczała techniki tłumaczeń pisemnych i ustnych, współpracowała z wieloma agencjami i firmami oraz prowadziła tłumaczenia ustne konferencyjne na użytek instytucji państwowych i ministerstw. Doświadczenia pedagogiczne i metodyczne zdobywała w licznych szkołach językowych, prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne dla wszystkich grup wiekowych na każdym poziomie oraz w szkołach podstawowych i liceach niepublicznych, w tym waldorfskich. Na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej prowadziła specjalistyczne wykłady w języku niemieckim. Pasjonuje się edukacją niezależną, rozwijaniem potencjału językowego, zagadnieniami pamięci oraz twórczym rozwiązywaniem problemów. Głębokie przekonanie, że każdy może nauczyć się języka obcego, sprawdza każdego dnia, pracując z dziećmi i młodzieżą - także ze specyficznymi trudnościami w nauce.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN zajmuje się dydaktyką indywidualną i grupową na każdym poziomie. Prowadzi również kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz często pomaga studentom germanistyki i lingwistyki.

SZKOLENIA i CERTYFIKATY

 • Praca projektowa jako otwarta forma uczenia się i nauczania języków obcych
 • Strategie uczenia się
 • Efektywne techniki utrwalania materiału leksykalnego w nauce języków obcych
 • Nauka przez skojarzenia
 • Opowiadanie – językotwórcza praca nauczyciela języków obcych
 • Ucz się na błędach
 • Dziecko dyslektyczne na lekcji języka obcego
 • Radość z uczenia się języka obcego (edukacja wczesnoszkolna)
 • Podstawy kinezjologii edukacyjnej

Młodsi Eksperci

Sofie Dembowy

Młodszy Ekspert Akademii

Sofie Dembowy jest rodzimą użytkowniczką języka niemieckiego (Muttersprachlerin), aktualnie studiuje medycynę na Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie. Uprzednio studiowała germanistykę i biologię na Uniwersytecie w Kolonii (studia nauczycielskie).

Urodziła się i wychowywała w Niemczech, gdzie uzyskała maturę, ukończywszy Nicolaus-Cusanus-Gymnasium w Bergisch Gladbach. Następnie odbyła roczną dobrowolną praktykę socjalną w klinice w Leverkusen. Prowadziła również zajęcia dla młodzieży w prywatnej szkole korepetycji w Niemczech, pomagając w przyswojeniu wiedzy z zakresu przedmiotów szkolnych: matematyki, języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego.

Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie C1, swobodnie komunikuje się również po francusku i polsku.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN prowadzi konwersacje indywidualne i grupowe, zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki i biologii po niemiecku (licea i klasy dwujęzyczne) oraz uczestniczy jako gość w warsztatach i wykładach z zakresu języka medycznego.

Praktykanci

Franciszek Walo

Praktykant Akademii

Franciszek Walo jest studentem trzeciego roku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Neofilologii. W roku akademickim 2019/2020 podjął studia na kierunku Lingwistyka stosowana z językiem niemieckim i angielskim. Zanim rozpoczął studia wyższe, uczestniczył w intensywnym, 3-letnim, indywidualnym kursie językowym w Kolektywie Ekspertów Językowych WARSZAWA BERLIN EXPRESS w Warszawie, pod kierunkiem Jakuba Skoczka.

W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN, jako Praktykant, zdobywa doświadczenie w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć, a pozyskane kompetencje łączy z wiedzą akademicką.